sunbeam header

 

Bilthoven, 31 januari 2014

Sunbeam in 2014: verlaagde prijzen, verhoogde kwaliteit

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen rondom het SUNBEAM systeem die vanaf 1 februari 2014 worden doorgevoerd.

Artikel- en systeemprijzen
Door volumevergroting en scherpere inkoop hebben we veel van onze artikelprijzen per 1 februari 2014 kunnen verlagen. Hoe de artikelprijzen precies doorwerken op de systeemprijzen hangt af van de configuratie, het aantal panelen en het aantal nieuwe windplaten (zie kader) maar over het algemeen zal die met een paar procent dalen.
Op verzoek sturen we u graag een overzicht van de nieuwe project (richt-)prijzen per systeem of maken we een concrete offerte voor uw project.

 

 

 

 
Nieuwe windplaten

Windplaten worden toegepast om de windbelasting op het PV-systeem te verminderen. Tot nu toe werd bij SUNBEAM alleen de eerste (noord)rij voorzien van (dubbele) windplaten. De uitkomsten van ons nieuwe windtunnelonderzoek en de groeiende ervaring met SUNBEAM systemen in de praktijk hebben ons echter geleerd dat de krachtenverdeling over het gehele systeem nog beter in balans is wanneer op alle rijen (enkele) windplaten worden toegepast.

Dit heeft vooral effect bij de wat hogere stuwdrukken, boven 600 N/m2. Een bijkomend voordeel is dat de directe windbelasting op de panelen hiermee ook vermindert.
Bij locaties onder 600 N/m2 (de meerderheid van projecten) kan worden volstaan met enkele windplaten op de eerste 2 rijen.

Sunbeam windplaten 2014

Omdat we uiteraard niet wilden dat de systeemprijzen zouden stijgen door het toepassen van meer windplaten, hebben we een alternatieve uitvoering ontwikkeld (zie foto) die we tegen een veel scherpere prijs kunnen aanbieden dan de 'oude' windplaten.

Dakbescherming
Zoals bekend zorgen de voeten onder een SUNBEAM systeem er voor dat water altijd vrij over het dak kan stromen, en dat het dak nooit beschadigd kan worden door scherpe metaaldelen. Vaak wordt ons de vraag gesteld of het materiaal van de voeten (HDPE) compatibel is met alle dakbedekkingen. Het antwoord is volmondig: ja. De voeten kunnen zonder aanvullende scheidingslagen direct op bitumen, EPDM en ook op PVC dakbedekkingen toegepast worden. Dit is recent door ingenieursbureau BDA (Bureau Dak Advies) formeel aan ons bevestigd.
Omdat sommige soorten (SBS) bitumen bij warm weer erg zacht en kleverig kunnen worden, bevelen we daar wel aan om een dun rubber granulaat matje onder de voeten te leggen. Deze zijn als optie bij SUNBEAM verkrijgbaar (zie foto).

rubber matjes

Een speciaal geval vormen daken met grind.
SUNBEAM kan daar prima worden toegepast, maar wel moeten dan de voeten worden 'opgehoogd' zodat het gehele systeem boven het grind uitsteekt. Hiervoor hebben we sinds kort een stevige, 45 mm hoge H-vormige tegel beschikbaar.
Let op: in tegenstelling tot de HDPE voeten zelf, is rubbergranulaat NIET compatibel met PVC dakbedekking. Dus deze tegels moeten bij een PVC dak wel weer van een tussenlaag worden voorzien.

Vraag ons bij twijfel gerust om advies!

 

 
 

Sunbeam foto's

 

 
 
Sunbeam BV
P.C. Staalweg 60
3721 TJ Bilthoven
030 - 43 00 333
info@sunbeam-pv.com

 

 
Op onze site is ook een nieuwe versie van de Sunbeam installatiehandleiding te downloaden

Is deze brief niet goed te lezen kijk dan hier